Què fem?


Fa uns anys els camps que voltaven les ciutats d'utilitzaven per produir el menjar que la gent que vivia en aquella regió necessitava.  Actualment, el model alimentari és incoherent:  el menjar es trasllada amunt i avall, de dret i de través pel globus terraqui amb tot el que això comporta a nivell mediambiental; mentre que a Osona els camps s'han anat o bé edificant per a grans zones industrials, planificació urbanística o, en el millor dels casos, s'utilitza per a fer agricultura intensiva encarada a la producció d'aliment per als porcs de mitja Europa i part d'Àsia.  Però només s'aconsegueix produir un 20% del que necessiten menjar!  La resta de soja i altres aliments s'importa d'EUA.  És lògic?  Què mengem?  D'on ve?  Com ha estat produït?  Què en sabem del que comprem?

Apa, Osona!  vol posar de manifest totes aquestes incongruències i proposar canvis per a la sobirania alimentària d'Osona, amb aliments de qualitat, a preus raonables, tornant a la venta directa i als circuits curts de comercialització, a la relació entre productors i consumidors finals...

En sentireu a parlar!!

1 comentari: